E-mail aan Woonplus


Schiedam, 8 augustus 2016


Geachte mevrouw Kapsenberg en heer Venhuizen,


Op grond van signalen die ons bereiken van een aantal bewoners maakt de Bewonersvereniging Schiedam-Centrum zich zorgen over de voortgang in de aanpak van door bewoners gesignaleerde klachten in de woningen in de Nieuwe Buurt.


Het is nu een jaar geleden dat een grote groep bewoners op een warme zomeravond in een oude winkelruimte aan de Hoogstraat bijeenkwam om, mede onder druk van de publiciteit hierover, te praten over de klachten in de woningen.


Woonplus heeft de kwestie vervolgens voortvarend aangepakt door het onderzoekbureau Cauberg-Huygen opdracht te geven om de klachten te onderzoeken. Afgelopen december kwam het bureau, volgens onze informatie, met hun rapportage en hun aanbevelingen.


Sindsdien wordt, zo vernemen wij van de heer Jacques Freijee van het SOBO die ons met enige regelmaat globaal over de ontwikkelingen op de hoogte houdt, door Woonplus gedacht over en gewerkt aan oplossingen om de woningen weer in goed staat te brengen.


Toch komen bij ons regelmatig bewoners met hun vragen, die wij in de regel niet kunnen beantwoorden.


Klik hier voor de gehele brief

Bloemen voor de vernieuwde website!Verslag van de bewonersbijeenkomst 21 juni 2016.


De aanwezige centrumbewoners staan positief tegenover een (aanzienlijke) uitbreiding van het aantal bewoners van de Schiedamse binnenstad. Op dit moment wonen er 2.009 Schiedammers in het centrum.


BOUWPLANNEN
Betreurd wordt dat het nog steeds niet gelukt is een nieuwbouwproject aan de Westmolenstraat te realiseren en dat de ontwikkeling van dit terrein enkele jaren in de ijskast is gezet. Wij hopen dat deze periode wordt benut om nieuwe wegen voor een goede invulling te geven.

Er wordt met spanning uitgekeken naar de invulling van het UTO-terrein en de voormalige brandweerkazerne. Voor het Dirkzwagerterrein is de hoop gevestigd op een mooie mix van handhaving van historische bebouwing en hoogwaardige nieuwbouw. lees verder...

We zijn weer online!


Op 30 maart hield de BVSC voor het eerst sinds jaren een algemene ledenvergadering. Sinds het vroege najaar van 2015 had een enthousiast groepje de loden last uit het verleden in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt. De weg terug is gevonden. Vanaf nu kijken we niet meer naar het verleden; alleen nog vooruit om met vernieuwde energie vooral de collectieve, maar soms ook individuele, belangen van de centrumbewoners te behartigen lees verder...


Bedankt Miep!


Vrijwilligster Miep Holswilder was tientallen jaren vrijwilligster bij de BVSC. In voor- en tegenspoed kon de bewonersvereniging altijd op haar rekenen. Zij registreerde de post, verwelkomende bezoekers, verrichte administratieve zaken en nog veel meer. Groot was Miep's verrassing toen, op het moment dat haar afscheid aan de orde kwam, de burgemeester ter vergadering verscheen. Eerder had zij al een Koninklijke onderscheiding uit diens handen mogen ontvangen. Cor Lamers sprak Miep toe en uitte veel lof voor haar tomeloze en trouwe inzet. Namens de BVSC noemde bewonersondersteuner Henk van der Velden haar "het ware gezicht van de BVSC". Zij werd benoemd tot erelid en kreeg daarvan een oorkonde. Miep is een voorbeeld voor vrijwilligers! Voor een foto-impressie klik hier.


Nieuw bestuur.


De leden kozen een nieuw bestuur dat bestaat uit voorzitter Theo H.B. Schoenmakers, penningmeester Edward Sparreboom en de leden Ronald Jaggie, Musa Yabasun en Frans van der Zee. Er is een vacature voor de functie van secretaris en meer bestuursleden zijn ook welkom. De BVSC wordt ondersteund door Henk van der Velden en Rodger de Jong vanuit het SOBO en door de nieuwe vrijwilligster Conny Beyer.
site search by freefind advanced

Word lid


Met een actief nieuw bestuur en enthousiaste leden is de BVSC helemaal klaar voor de toekomst.
Centrumbewoners worden van harte uitgenodigd om lid te worden van de BVSC. De contributie bedraagt slechts €7,50 per jaar.
Klik op de buttonWat zagen wij voor u in de krant?
Wij willen onze koeienkoppen terug!
De twee bronzen koeienkoppen (ook bekend als Bert en Birgit) horen op de Koemarkt. Die stelling wordt bijna unaniem wordt gedeeld. Hun plaatsing ergens in Schiedam-Noord kan slechts tijdelijk zijn tot de herinrichting van de Koemarkt is voltooid.

Bert & Birgit deel 1

Bert & Birgit deel 2

Bert & Birgit deel 3

Dat de koeienkoppen de gemoederen danig bezighouden, blijkt onder andere uit deze recente mediapublicaties:

Onze nieuwe Koemarkt

Voor meer "Snippers" neemt u een kijkje in ons archief.