Privacyverklaring

Privacyverklaring

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt op de site anders dan een ingevuld contactformulier. Deze gegevens gebruiken wij om een reactie te kunnen geven en om de gevraagde website te kunnen maken. Wij verwijderen de gegevens indien geen contact meer gewenst is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Calmacon.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Calmacon.nl verstrekt GEEN persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien gewenst kunnen persoonsgegevens ingezien worden. Daarnaast zullen we ze op verzoek verwijderen indien gewenst.
Er kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering worden ingediend. Dit gebeurt na identificatie met paspoort en BSN nummer.

Calmacon.nl wijst erop dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Calmacon.nl heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Conny Beyer
Rotterdam
info@calmacon.nl
010 295 73 75

Don`t copy text!